De Preventiemedewerker

Sinds 1 juli 2005 heeft u als werkgever te maken met de gewijzigde Arbowet. Dat betekent onder meer voor u als werkgever dat u verplicht bent om onder uw werknemers iemand als preventiemedewerker aan te wijzen. Die betreffende werknemer moet verstand hebben van veiligheids- en gezondheidsrisico's bij de dagelijkse werkzaamheden in uw bedrijf. Zo geeft hij of zij bijvoorbeeld voorlichting over de specifieke arborisico's; de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak vormen hiervoor de basis. In uw RI&E moet u aangeven hoeveel preventiemedewerkers er nodig zijn en wat zij allemaal moeten doen. Heeft u minder dan 15 werknemers in dienst, dan mag u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De wet is op 1 juli 2005 ingegaan; had alles al per 1 juli 2005 geregeld moeten zijn?

Nee, "... de preventiemedewerker is een plicht, formeel per 1 juli, maar de Arbeidsinspectie heeft al aangegeven dat bedrijven de tijd gegund wordt om hun zaakjes op orde te krijgen. Dat is ook logisch want de wijze waarop u de preventietaken wilt organiseren heeft de instemming van de OR of PVT nodig, en dat kost enige tijd. De Arbowet verplichtte al tot eens per jaar overleg over onder meer actualiteit van de RI&E; dat kan gebruikt worden voor afspraken over de preventiemedewerker; dat moet dan uiterlijk 1 juli 2006 zijn beslag hebben. Een - waarschijnlijk zeer klein - aantal bedrijven moet zelf een gecertificeerde kerndeskundige aantrekken voor het toetsen van de RI&E; een bestaand contract met een externe arbodienst over de RI&E-toets moet tot 1 januari 2006 gerespecteerd worden." (bron: www.arbo.nl)